radio-impuls.jpgbalcescu.jpgcentru.jpgin-trafic.jpgclown.jpgechipa.jpgsceneta.jpg
Anul 2015 a fost proclamat Anul Interna?ional al Luminii ?i al Tehnologiilor bazate pe lumin? de catre ONU în cadrul celei de-a 68-a sesiuni a Adun?rii Generale (2013).
Proiectul global, coordonat de ONU/UNESCO (www.light2015.org), a reunit pân? acum participan?i din mai mult de 85 de ??ri ?i peste 100 din cele mai înalte ?i mai prestigioase asocia?ii interna?ionale de ?tiint?, nenum?rate societ??i academice sau profesionale na?ionale, precum ?i o serie de produc?tori ?i factori de decizie.
 
În acest cadru, cele mai importante institu?ii ?i actori din România ?i din str?in?tate din acest domeniu, au ales Sibiul pentru a propune publicului acest unic eveniment de anvergur? din România. Mai multe detalii pe www.lightingsibiu.eu.
 
Programul se dore?te în întregime transdisciplinar ?i va cuprinde, într-o singur? s?pt?mân? (8- 12 septembrie):
Patru expozi?ii :
  1. Lumina din Univers la Biblioteca Astra
  2. ân? sau demon? 
  3. 2000 de ani de lumin? bun? ?i lumin? nociv? Paris/Sibiu: o scurt? istorie ilustrat? a iluminatului public la Muzeul Astra - Casa Artelor
  4. Focul ?i iasca la Muzeul Astra - Sec?ia în aer liber.
 
Patru evenimente în aer liber :
  • Guerrilla Lighting ?i Mapping Brukenthal în Pia?a Mare organizate de Asociatia Sibiu 1191
  • Casa cu Ochi în Pia?a Mic? ?i Observator stelar la Muzeul Astra - Sec?ia în aer liber 
  • Un film în premier? în România : The City Dark, premiat la 12 festivaluri, în prezenta regizorul Ian Cheney, USA, la Sala Thalia  
 
Trei Congrese majore deschise marelui public:
  • al 5-lea Congres Interna?ional despre iluminatul în antichitate ?i evul mediul 
  • Congres transdisciplinar asupra calit??ii iluminatului artificial de-a lungul veacurilor ?i Mas? rotund? na?ional? despre Iluminatul ?i spa?iul public, toate la Sala Thalia. 

S?ptamâna este este cofinan?at? ?i sprijinit? de Consiliul Local Sibiu, Prim?ria Municipiului Sibiu ?i de Consiliul Jude?ean Sibiu

Asociatia Sibiu 1191